Adwokat Maciej Kijas

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2006 roku obronił pracę magisterską pod tytułem ?Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej byłym właścicielom prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie dekretu o gruntach warszawskich?, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, z wynikiem bardzo dobrym.

W roku 2007 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W roku 2011 złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

W latach 2002-2011 pracował w kancelarii Forystek i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, w ramach której zajmował się obsługą prawną zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, w tym największych spółek polskich m. in. z branży developerskiej, spożywczej i bankowej.

W ramach dotychczasowej współpracy zdobył bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, zarówno przed sądami cywilnymi (gospodarczymi, pracy), karnymi, jak i sądami administracyjnymi.